Bản Anh Hùng Ca Quan Hệ Việt - Lào

Gía: 15,000 vnd

DVD

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ truyền thống, gắn bó từ lâu đời. Quan hệ 2 nước đã trở thành tài sản vô giá của 2 dân tộc và quy luật phát triển chung của cách mạng mỗi nước.
Quan hệ Việt Nam và Lào được dày công vun đắp, tôi luyện trong thực tế, được hun đúc bằng công sức và xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ và bằng sự hy sinh phấn đấu của nhiều thế hệ người Việt Nam và Lào.
 Những năm qua, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến đổi lớn, song quan hệ đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam và Lào vẫn không ngừng được gìn giữ, củng cố và phát huy.
 Kỷ niệm mối quan hệ đặc biệt giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam và Lào trong suốt chiều dài lịch sử hơn 80 năm qua, thiết thực chào mừng thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng CSVN và Đại hội lần thứ IX của Đảng NDCM Lào, Đài THVN trân trọng giới thiệu tới quí vị khán giả 4 tập phim tài liệu "Bản anh hùng ca quan hệ Việt - Lào" .
 Phim gồm 4 tập
 Tập 1: “Chung một ngọn cờ ” - tái hiện mối quan hệ Việt - Lào giai đoạn trước những năm 1930 và từ 1939 đến 1945.
 Tập 2: “Chung sức kháng chiến chống thực dân”: Quan hệ Việt - Lào thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954.
 Tập 3: “Bản anh hùng ca giải phóng”: Quan hệ Việt - Lào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 1954 - 1975.
 Tập 4: “Hợp tác toàn diện - Đổi mới và hội nhập”: Quan hệ Việt - Lào từ 1975 đến nay.

Hình ảnh minh họa